ГЕМАТОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ Строк роб.дні Вартість (грн)
Антитіла до  коронавірусу  COVID-19  — Ig A 1 290-00
Антитіла до коронавірусу  COVID-19  —  Ig M 1 290-00
Антитіла до коронавірусу  COVID-19  —  Ig G 1 290-00
Загальний аналіз крові розгорнутий (Гемоглобін. Еритроцити. Кольоровий показник Лейкоцити. Лейкоформула. ШОЕ, Тромбоцити) 1 100,00
Гемоглобін ,  Кольоровий показник 1 90,00
Еритроцити 1 50,00
Лейкоформула, Лейкоцити 1 70,00
ШОЕ 1 40,00
Тромбоциты 1 40,00
Згортання крові за Сухаревим  — (тільки з пальця) 1 30,00
Ретикулоцити 1 45,00
Гематокрит  — (тільки з пальця) 1 70,00
Тривалість кровотечі — (тільки з пальця) 1 35,00
Осмотична резистентність еритроцитів- (тільки з пальця) 1 95,00
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ Строк роб. дні Вартість (грн)
Загальний аналіз сечі — (ранкова, середняпорція) 1 85,00
Добовий аналіз січі на ацетон і цукор 1 75,00
Аналіз сечі за Нечипоренком(ранкова, середняпорція) 1 70,00
Аналіз сечі за Зимницьким(порція сечі кожні  3 години) 1 155,00
Аналіз сечі заЗимницьким з визначенням білку у кожній порції-(порція сечікожні3 год.) 1 320,00
Аналіз сечі за Сульковичем(ранкова, середняпорція) 1 70,00
Мікроальбумінурія(ранкова, середняпорція) 1 75,00
Сечова кислота в сечі (добовасеча) 1 70,00
Креатинін сечі (добова сеча) 1 70,00
Добова протеїнурія сечі 1 70,00
Сеча на белокБелс Джонса 1 60-00
Сеча на жовчні пігменти 1 60-00
Кальцій (кальцій/креатинін) 2 130-00
Кальцій 2 70-00
Фосфор 2 70-00
ДПІД — дезоксипіридинолін 7 565-00
β-2 мікроглобулін 7 200-00
Кортизол (вільний кортизол) 2 275-00
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ Строк роб.дні Вартість (грн)
Копрограма (повне комплексне дослідження) 1 110,00
Дослідження калу на яйця глистів 1 90,00
Дослідження калу на цисти лямблій 1 95,00
Кал на хелікобактерпілорі 2 200,00
Зішкріб на ентеробіоз 1 70,00
Кал на приховану кров 1 65,00
Кал на гельмінти (опісторхоз, стронгілоїдоз, найпростіші, я/глист.) 1 135,00
Ротавірус, Аденовірус (антиген) 2 340-00
БІОХІМІЧНІ   ДОСЛІДЖЕННЯ Строк роб.дні Вартість (грн)
Ревмокомплексвкл.в себе(заг.білок, С-реактивный білок, Белковые фракции,  Белковый коэффициент, Ревматоидный фактор, АСЛ «О») 1 175,00
Загальний  білок 1 45,00
С-реактивний  білок 1 55,00
Білкові фракції 1 70,00
Білковий коефіцієнт+білкові фракції 1 110,00
Ревматоїдний фактор 1 50,00
АСЛ «О» 1 55,00
Сечова кислота крові 1 50,00
Склерокомплекс 1 215,00
 ЛПНЩ (альфа –холестерин) 1 55,00
Тригліцериди 1 50,00
Холестерин загальний 1 50,00
ЛПВЩ (бета-ліпопротеїди) 1 55,00
Коефіцієнт  атерогенності+ Холестерин загальний+ Тригліцериди 1 150,00
Нирковий комплекс вкл. в себя(сечовина,азот сечовини, креатинін) 1 140,00
Сечовина 1 50,00
Азот  сечовини+сечовина 1 95,00
Креатинін 1 50,00
Клубочкова фільтрація CKD-EPI — КФК

(креатинін, розрахунок швидкостіклубочкової фільтрації)

1 115,00
Проба Реберга-Тарєєва (визначення прихованої патології нирок) 1 95.00
Печінковий комплекс вкл. в себе(Заг. білірубін + фракції,АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Лужна фосфатаза) 1 220,00
Заг. білірубін + фракції 1 50,00
АлАТ    (АЛТ, Аланінамінотрансфераза) 1 50,00
АсАТ(АСТ, Аспартатамінотрансфераза) 1 50,00
Тимолова проба 1 50,00
Лужна фосфатаза 1 45,00
ГГТ 1 50,00
Аполіпопротеїн А1 2 110-00
Аполіпопротеїн В 2 110-00
Ліпаза 2 95-00
ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат) 2 65-00
Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КФК) 2 115-00
Холінестераза 5 100-00
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 7 535-00
ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий»)

Антитіла до антигенів (з диференціацією): AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH M2-3E, Sp100, PML, gp210

5 850-00
Тропонін кількісний 1 190-00
NTproBNP концентрації N-термінального фрагменту попередника  мозкового натрійуретичного пептиду 1 315-00
Вальпроєва кислота 2 200-00
Карбамазепін 2 220-00
Трансферрин (Сидерофилин) 2 160-00
Насиченість трансферину (%): залізо, трансферин, ЛЗВС 2 325-00
Ферритин 1 155-00
25-ОН Вітамін D загальний 2 375-00
Витамин В12 (цианкоболамин, кобаламин) 5 210-00
Фолиевая кислота 5 185-00
Еритропоетин 7 325-00
Церулоплазмін 5 235-00
Гаптоглобін 5 180-00
Молочна кислота 1 120,00
ФУНКЦІЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Строк роб.дні Вартість (грн)
Альфа-амілаза крові загальна (діастаза крові) 1 50,00
Альфа-амілаза сечі загальна (діастаза сечі) 1 50,00
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ Строк роб.дні Вартість (грн)
Коагулограма (гемостазиограма) 1 165,00
Протромбіновий індекс 1 45,00
АЧР  (активований час рекальцифікації) 1 45,00
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час) 1 45,00
Фібріноген А 1 55,00
МНО 1 55,00
Д-димер 1 195,00
Антитіла до фосфоліпідів IgM, IgG: кардіоліпін, β2-глікопротеїн I, фосфатидилсерин, фосфатидилінозитол, фосфатидилова кислота (без диференціювання) 7 510-00
Антитіла до кардіоліпіну (сумарні IgM/G/А) 7 465-00
Генетичні ризики тромбофілій Строк роб.дні Вартість (грн)
Тромбози — мінімум: скорочена панель: поліморфізми (2) генів F2, F5 7 210-00
Розширене дослідження генів системи гемостазу: поліморфізми (12) генів F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR 7 1670-00
Гіпергомоцистеїнемия (генетичні фактори ризику порушення фолатного циклу): поліморфізми (4) MTHFR (677 и 1298), MTRR (66), MTR (2756) 7 400-00
Генетичні ризики онкопатології Строк роб.дні Вартість (грн)
Спадкові  випадки раку молочної залози, яєчників, передміхурової залози. Гени: BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA;  5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT) 7 1150-00
Генетичні ризики чоловічого безпліддя Строк роб.дні Вартість (грн)
Порушення сперматогенезу: мікроделеції локусу AZF хромосоми Y 7 835-00
Генетичні ризики аутоімунниххвороб Строк роб.дні Вартість (грн)
HLA-B27: виявлення алелю 27локусу В головного комплексу гістосумісності (HLA) 9 1150-00
Генетичні ризики порушення метаболізму лактози Строк роб.дні Вартість (грн)
Лактазна недостатність: аналіз гену MCM6 7 305-00
TORCH-инфекції Строк роб.дні Вартість (грн)
ЦМВ М – Цитомегаловірусна інфекція (Антитіла Ig M) 3 135,00
ЦМВ G  — Цитомегаловірусна інфекція (Антитіла Ig G) 3 135,00
АвідністьAnti-CMV-IgG (АвідністьIgG до цитомегаловірусу) 5 490-00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), ДНК (якісне) 4 195-00
Токсоплазмоз  М – (Антитіла Ig M) 3 135,00
Токсоплазмоз G (Антитіла Ig G) 3 135,00
АвідністьAnti-Toxo-IgG (АвідністьIgG до Тoxoplasmagondii) 7 295-00
Токсоплазма (Toxoplasmagondii), ДНК 4 225-00
ВПГ М – Вірус простого герпесу (Антитіла Ig M) 3 130,00
ВПГ G  — Вірус простого герпесу (Антитіла IgG) 3 130,00
Вірус простого герпесу 1, 2 типу (HSV 1,2), ДНК (роздільне) 4 200-00
Anti-HHV-6 IgG (Антитіла класу IgG до герпесвірусу людини тип 6) 11 375-00
Герпесвірус 6 типу (HHV-VI), ДНК 4 225-00
Краснуха М —  Вірус краснухи (Антитіла IgМ) 3 130,00
Краснуха G    — Вірус краснухи (Антитіла Ig G) 3 130,00
Уреаплазмоз М (Антитіла Ig M) 3 160,00
Уреаплазмоз G (Антитіла Ig G) 3 160,00
Мікоплазмоз М (Антитіла Ig M) 3 160,00
Мікоплазмоз G (Антитіла Ig G) 3 160,00
Трихомонада (vaginalis)  Ig G 3 160,00
Трихомонада (vaginalis)  Ig  М 3 160,00
Хламідіятрахоматіс (Антитіла IgА) 3 160,00
Хламідіятрахоматіс (Антитіла IgG) 3 160,00
Вітряна віспа, оперізуючий герпес Строк роб.дні Вартість (грн)
Anti-Varicella-Zoster-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу вітряної віспи і оперізуючого герпесу) 7 400-00
Anti-Varicella-Zoster-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу вітряної віспи і оперізуючого герпесу) 7 400-00
Varicella-zostervirus (вітряна віспа, оперізуючий герпес), ДНК 5 285-00
Епштейна-Барр вірусна (ВЕБ) інфекція Строк роб.дні Вартість (грн)
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса

Эпштейна-Барр (anti-EBVIgM к VCA)

5 170-00
Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса

Эпштейна-Барр (anti-EBVIgG к NA)

5 170-00
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса

Эпштейна-Барр (anti-EBVIgG к EA)

5 170-00
ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgM

IgM к Epstein-Barrvirus(антитіла класу IgMдо антигенів ВЕБ: VCA (капсидний антиген), EA (ранній антиген), EBNA (ядерний антиген), антиген p22)

5 470-00
ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgG

IgG к Epstein-Barrvirus(антитіла класу IgGдо антигенів ВЕБ: VCA (капсидний антиген), EA (ранній антиген), EBNA (ядерний антиген))

4 470-00
ІМУНОБЛОТ  IgM, IgG до Epstein-Barrvirus 5 880-00
Вірус Епштейна-Барр (Epstein — Barrvirus), ДНК (якісне) 4 205-00
ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (гельмінти, найпростіші, бактерії, віруси) Строк роб.дні Вартість (грн)
Антитела класса IgG к атигенам эхинококка

(Анти-Эхинококк – IgG)

5 230-00
ІМУНОБЛОТ ЕХІНОКОК

IgG до Echinococcusgranulosus / Echinococcusmultilocularis (підтверджуючий тест, диференціація однокамерного, багатокамерного ехінококозу)

5 680-00
Антитела класса IgG к атигенамописторхиса

(Анти-Описторхис – IgG)

5 230-00
Антитела класса IgG к атигенам аскарид

(Анти-AscarisLumbricoides – IgG)

5 305-00
Антитела класса IgG к атигенамтоксокар

(Анти-Toxocara – IgG)

5 230-00
Антитела класса IgG к атигенам трихинелл

(Анти-Trichinella – IgG)

5 230-00
Антитела к антигенам лямблий сумарныеIgA,IgM,IgG

(Анти-GiardialiambliaIgA,IgM,IgG суммарные)

5 230-00
Anti-H.pylori IgG (кол.) 2 190-00
Anti-H.pylori IgA (кач) 5 195-00
ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgG

IgG до Helicobacterpylori(антитіла до антигенів хелікобактерів (фактори патогеності):  CagA, VacA, p 75, FSH, UreB, гомолог HSP, флагелін, р50, р41, р33, ОМР, UreA, р26, ОМР, р17)

5 415-00
ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgА

IgА до Helicobacterpylori

(антитіла до антигенів хелікобактерів (фактори патогеності):  CagA, VacA, p75, p67, p66, p57, p54, p50, p41, p33, p30, p29, p26, p19, p17)

5 465-00
Антитіла до збудника черевного тифу (Антитіла до Vi-антигену Salmonellatyphi) 7 270-00
КАШЛЮК Строк роб.дні Вартість (грн)
ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgA

IgA до Воrdetellapertussis(антитіла до антигенів бордетел FHA, РТ, АСТ)

5 435-00
ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgG

IgG до Воrdetellapertussis(антитіла до антигенів бордетел FHA, РТ, АСТ)

5 435-00
ІМУНОБЛОТ IgA, IgG до Воrdetella 5 790-00
КІР Строк роб.дні Вартість (грн)
Anti-MeaslesIgM (Антитіла класу IgM до вірусу кору) 7 225-00
Anti-MeaslesIgG (Антитіла класу IgG до вірусу кору) 7 185-00
ДІФТЕРІЯ Строк роб.дні Вартість (грн)
DiphtheriaToxoidIgG (Антитіла класу IgG до дифтерійного анатоксину) 7 325-00
ПРАВЕЦЬ Строк роб.дні Вартість (грн)
TetanusToxoidIgG (Антитіла класу IgG до правцевого анатоксину) 7 365-00
БОРЕЛІОЗ (хвороба Лайма) Строк роб.дні Вартість (грн)
Anti-BorreliaburgdorferiIgG (Антитіла класу IgG до Borreliaburgdorferi) 7-10 200-00
Anti-BorreliaburgdorferiIgM (Антитіла класу IgМ до Borreliaburgdorferi) 7-10 200-00
ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM

IgM до Borrelia (burgdorferi, afzelii, garinii)

(антитіла до антигенів борелійVlsEBb, р 41, p 39, ОspCBa, ОspCBb, ОspCBg)

5 530-00
ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgG

IgG до Borrelia (burgdorferi, afzelii, garinii)

(антитіла до антигенів борелійVlsEBa, VlsEBb, VlsEBg, ліпід Ba, ліпід Bb, p83, p41, p39, OspCBg, p58, p21, p20, p19, p18)

5 530-00
ІМУНОБЛОТ  IgM, IgG до Borrelia 5 880-00
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Строк роб.дні Вартість (грн)
ТТГ — Тіреотропний гормон 2 135-00
Т3    — Трийодтиронін загальний 2 135-00
Т4       – Тироксин загальний 2 135-00
Вільний Т3 —  трийодтиронін  вільний) 2 135-00
Вільний Т4  —  тироксин вільний 2 135-00
АТ к ТПО  — Антитіла для тиреопероксидазе 2 145-00
Ат к ТГ  —  Антитіла до  тиреоглобуліну 2 145-00
АКТГ (Адренокортикотропний гормон) 5 250-00
СТГ (Соматотропний гормон (соматотропін, ) 7 215-00
АТ к ТТГ (Антитіла до рецепторів ТТГ) 7 370-00
ТГ тиреоглобулин 5 185-00
Кальцитонін 2 310-00
Паратиреоїдний гормон (паратгормон, ПТГ) 2 190-00
PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (11-13 тижнів): PAPP-A; вільний β-ХГЛ + дані УЗД 3 385-00
PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (16-18 тижнів): АФП; вільний естріол; загальний ХГЛ +  дані УЗД 3 490-00
Плацентарний лактоген – 10-42 тижні вагітності 11 600-00
PAPP-A     протеїн, асоційований з вагітністю 2 220-00
ЛГ- Лютеінізуючий гормон 2 135-00
ФСГ – Фоллікулостимулючий гормон 2 135-00
Пролактин 2 135-00
Пролактин

Макропролактин

2 335-00
Естрадиол — (Е2)        2 135-00
Прогестерон (ПРr) 2 135-00
Тестостерон 2 135-00
β-ХГЧХоріонічнийгонадотропін 2 135-00
Кортизол 2 170-00
Тестостерон вільний 7 220-00
Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (ГЗСГ) 2 180-00
Індекс вільного тестостерону (ІВТ): тестостерон загальний, ГЗСГ, ІВТ 2 355-00
АФП  — Альфа-фетопротеін 2 145-00
Естриолвільний 2 145-00
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С) – андрогени наднирників 2 145-00
17-ОН прогестерон (17-ОП) 7 195-00
Оцінка репродуктивної функції Строк роб.дні Вартість (грн)
Анти-Мюллерів гормон (АМГ) 5 500-00
Антиспермальні антитіла (в крові) 7 200-00
Порушення сперматогенезу (мікроделеції локусу AZF хромосоми Y) 7 845-00
ІМУНОГЕМАТОЛОГІЯ Строк роб.дні Вартість (грн)
Группа крови (АВО) + Резус-фактор 1 95,00
Rh антитела 1 80,00
Алоімунні антитіла (непряма реакція Кумбса) — антитіла до еритроцитарних антигенів Rh (Резус), Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS, Lutheran, Xg. 2 395-00
ПАНЕЛЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Строк роб.дні Вартість (грн)
Глюкоза крові 1 50,00
Глікозильований гемоглобін HBA1C 2 155,00
Тест толерантності до глюкози 1 145,00
С-пептид 5 180,00
Оцінка інсулінорезистентності: глюкоза, інсулін, розрахунок НОМА–IR 1 220,00
Інсулін 1 165,00
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Системні захворювання сполучної тканини

(системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермія, синдром Шегрена та інші аутоімунні хвороби)

Строк роб.дні Вартість (грн)
Антитіла до циклічного цітрулліновому пептиду (АЦЦП; анти ССР) 2 265-00

 

Антитіла (IgG) до модифікованого цитрулінованоговиментину, (АМЦВ, анти-MCV) 7 640-00
АНА-скринінг(антинуклеарні антитіла): антитіла до групи ядерних антигенів, без диференціювання (dsDNA, Jo-1, SM, Sm/RNP, SSA, SSB, Scl-70) 7 320-00
Антитіла (сумарні) до 2-х спіральної ДНК (dsDNA) 7 525-00
Компоненти системи комплементу С3, С4 5 305-00
ІМУНОБЛОТ (профіль «АНA»)

Антинуклеарні  (антиядерні) антитіла (АНА) до антигенів (з диференціацією):dsDNA, nucleosomes, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70

5 1155-00
Системні васкуліти

(гранулематознийполіангіїт (Вегенера), синдром Чарга-Страусса,вузликовийполіартеріїт та інші)

Строк роб.дні Вартість (грн)
ІМУНОБЛОТ (профіль «АНЦА»)

Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (АНЦА): анти-PR3 (протеіназа 3), анти-МПО (мієлопероксидаза), анти-GBM (клубочкова базальна мембрана)

5 425-00
Аутоімунні хвороби печінки

(аутоімунний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючийхолангіт

Строк роб.дні Вартість (грн)
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 7 525-00
ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий»)

Антитіла до антигенів (з диференціацією): AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH M2-3E, Sp100, PML, gp210

5 830-00
Глютен-чутливі захворювання

(целіакія, герпетиформний дерматит Дюрінга, рецидивуючий виразковий стоматит

Строк роб.дні Вартість (грн)
Антитіла класу IgА/G (сумарні) до гліадину 7 455-00
Антитіла IgА/G (сумарні) до тканинної трансглютамінази 7 535-00
ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакіяIgA»)

Антитіла класу IgА  до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG)

5 585-00
ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакіяIgG»)

Антитіла класу IgG до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG)

5 585-00
ОНКОМАРКЕРИ Строк роб.дні Вартість (грн)
ПСА вільн. + ПСА загальний + Співвідношення ПСА заг.\ПСА вільн. 2 205,00
ПСА загальний 2 130,00
ПСА вільний 2 155,00
СА 242 маркер ШКТ 3 530,00
СА-125 маркер яєчників 2 175,00
НЕ -4 2 355-00
СА-125 +HE-4 (індекс ROMA1,ROMA2) 2 520-00
РЕА (Раково-ембріональний антиген) 5 210-00
СА – 15-3  маркер молочної залози 5 215-00
SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 7 385-00
Са 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 5 420-00
Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 5 200-00
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) 7 435-00
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19) 9 545-00
β-2 мікроглобулін (у сироватці ) 7 200-00
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Строк роб.дні Вартість (грн)
Імуноглобуліни класу A (IgA) 2 140-00
Імуноглобуліни класу М (IgM) 2 140-00
Імуноглобуліни класу G (IgG) 2 140-00
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 4 200-00
Компоненти системи комплементу С3, С4 3 315-00
С3 Компонент системи комплементу 3 205-00
С4 Компонент системи комплементу 3 205-00
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Строк роб.дні Вартість (грн)
IgE загальний (імуноглобулін Е загальний) 2 190-00
Еозинофільний катіонний білок 5 535-00
Визначення специфічних IgE Строк роб.дні Вартість (грн)
Панель 1. РІЗНІ алергенИ

кліщDerm. pteronyssinus; кліщDerm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш травGP3; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; плісняваAlternariatenuis; яєчнийбілок; молоко; арахіс; фундук;морква; пшеничнеборошно; соєвібоби

4 885-00
Панель 2. РеспІраторнА

кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; дуб; суміш травGP3; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; морська свинка; хом’ячок; кролик; плісняваPenicilliumnotatum; плісняваCladosporiumherbarum; плісняваAspergillusfumigatus; плісняваAlternariatenuis

4 885-00
Панель 3. ХАРЧОВА

фундук; арахіс; волоськийгоріх; мигдаль; молоко; яєчнийбілок; яєчнийжовток; казеїн; картопля; селера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничнеборошно; житнєборошно; кунжут; соєвібоби

4 885-00
Панель 4. ПедІАТРИЧНА

кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш травGP3; кішка; собака; плісняваAlternariatenuis; молоко; α-лактальбумін; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; глютен соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; фундук; арахіс.

4 905-00
ЕЛЕКТРОЛІТИ / МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН Строк роб.дні Вартість (грн)
ХлорідиCl 1 50-00
Натрій  Na+ 1 50-00
Калій K+ 1 50-00
Кальцій загальний Ca 1 50-00
Магній Mg 1 50-00
Фосфор неорганічний P 1 50-00
Залізо сироваткове Fe 2 50-00
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС)+Fe, %НТЗ 2 100-00
ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІРИ Строк роб.дні Вартість (грн)
Токсокароз (зішкріб) 5 100-00
Зішкріб на гриби (микоза) 1 75-00
Дослідження на ДЕМОДЕКС 1 75-00
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
Гепатит А Строк роб.дні Вартість (грн)
Anti-HAV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита А) 7 220-00
Гепатит В Строк роб.дні Вартість (грн)
HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) 2 125-00
HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В) 9 275-00
Anti-HBс-total (IgM/IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B) 7 220-00
Anti-HBсIgМ (IgМ до HB-core-антигену вірусу гепатиту B) 5 380-00
Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B) 9 300-00
Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B) 7 295-00
Вірус гепатиту В, ДНК (якісне)(технологія ПЛР Real-time, чутливість 20 МОд/мл) 4 375-00
Вірус гепатиту В, ДНК (кількісне)(технологія ПЛР Real-time, чутливість

20 МОд/мл; лінійність 100 — 1*10^8 МОд/мл)

7 770-00
Гепатит С Строк роб.дні Вартість (грн)
Anti-HCV-total (Антитела к антигенам вируса гепатита C) 2 125-00
Вірус гепатиту С, РНК (якісне) (технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл) 4 430-00
Вірус гепатиту С, РНК (якісне, високочутливе)(технологія ПЛР Real-time, чутливість 15 МОд/мл) 4 480-00
Вірус гепатиту С, РНК (кількісне)

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл; лінійність 100 — 1*10^8 МОд/мл)

7 795-00
Вірус гепатиту С, РНК (генотипування) Генотипи 1a, 1b, 2, 3

(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл; визначення генотипу при концентрації РНК більше 1,6*10^3 МОд/мл)

6 600-00
Генетичні ризики низької ефективності лікування гепатиту С
Аналіз поліморфізмів, асоційованих з функцією інтерлейкіна 28В (IL28В) – прогноз ефективності лікування ВГС 7 605-00
Гепатиты D, G Строк роб.дні Вартість (грн)
Вірус гепатиту D, РНК (якісне) (технологія ПЛР Real-time, чутливість 100 копій/мл) 9 425-00
Вірус гепатиту G, РНК (якісне)(технологія ПЛР Real-time, чутливість 250 копій/мл) 9 460-00
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Строк роб.дні Вартість (грн)
Досл. крові на антитіла до ВІЛ методом ІФА 1 135-00
Досл. крові на СИФІЛІС імуннофермент. методом з треп. антиген 2 105-00
Діагностика Туберкульозу за кров’ю NEW!!! 1 230-00
 
КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Строк роб.дні Вартість (грн)
Спермограма 1 210,00
Дослідження секрету простати 1 80,00
Загальний аналіз мокротиння + БК 2 80,00
Дослідження мокротиння  на АК 2 50,00
Ексудати і транссудати  (загальний аналіз, цитологія, БК, Альфа-амілаза, Реакція Ривольта) 2 285,00
Діастаза ексудатів і транссудатів 1 70,00
Реакція Ривольта  ексудатів і транссудатів 1 45,00
Дослідження сечі на БК 2 45,00
Дослідження сечі на АК 2 45,00
Дослідження біоматеріалу на наявність клітин патогенних грибів 1 135,00
Мазок  на флору 1 70,00
Мазок  на цитологію 2 135,00
Ексудати і транссудатина цитологію (атипові клітини) 2 110,00
Назоцітограмма 1 80,00